Πρώτες Βοήθειες

Hits: 4458
Print

Γιὰ νὰ δώσεις πρῶτες βοήθειες πρέπει:

• Νὰ ἔχεις ψυχραιμία καὶ γνώσεις

• Νὰ φροντίσεις γιὰ τὴν ἀσφάλεια τὴν δική σου καὶ τοῦ θύματος

• Νὰ ἐκτιμήσεις σωστὰ τὴν κατάσταση τοῦ θύματος

• Νὰ καλέσεις τὸ 166 (ἂν χρειάζεται)

 

Αἱμορραγία

• Φορέστε γάντια

• Πιέστε σταθερὰ μὲ τὴν παλάμη σας (ἄμεση πίεση) τὸ σημεῖο ποὺ αἱμοῤῥαγεῖ

• Ἂν δὲν σταματήσει, ἐφαρμόσετε ἐπιπωματισμό (τοποθετῆστε ἐπίθεμα πάνω ἀπὸ τὸ τραῦμα, δέστε σταθερὰ μὲ ἐπίδεσμο, ἄν δὲν σταματήσει, ἐπαναλάβετε τὸ ἴδιο)

• Σὲ μεγάλη αἱμοῤῥαγία, ἀπαραίτητη ἡ μεταφορὰ στὸ νοσοκομεῖο

 

Δηλητηρίαση ἀπὸ οἰνόπνευμα (μέθη)

• Ἂν τὸ ἄτομο ἔχει τὶς αἰσθήσεις του προκαλέστε ἐμετό

• Χορηγῆστε γλυκὰ ῥοφήματα ὅπως ζαχαρόνερο

• Διατηρῆστε το ζεστό

• Σὲ ἀπώλεια αἰσθήσεων, τοποθετῆστε το σὲ θέση ἀνάνηψης καὶ καλέστε τὸ 166

 

Ξένο σώμα στὸν λάρυγγα. Πνιγμονή

• Ἐνθαρρύνετε τὸ θύμα νὰ βήξει

• Γύρτε το ἐμπρὸς καὶ δῶστε του 5 δυνατὰ χτυπήματα, ἀνάμεσα στὶς ὠμοπλάτες, μὲ τὴ βάση τῆς παλάμης

• Ἂν δὲν βγεῖ, ἐφαρμόσετε 5 κοιλιακὲς ὠθήσεις μεταξὺ στέρνου καὶ κοιλιᾶς (χειρισμὸς Heimlich)

 

Λιποθυμία

• Ἀνυψώστε τὰ κάτω ἄκρα

• Γυρίστε τὸ κεφάλι στὸ πλάι

• Χαλαρώστε τὰ σφιχτὰ ροῦχα (ζώνη, γραβάτα, στηθόδεσμο)

• Ἀερίστε τὸ χῶρο καὶ ἀπομακρύνετε τοὺς περίεργους

• Ὅταν ξαναβρεῖ τὶς αἰσθήσεις του, δῶστε του νὰ πιεῖ ὑγρά

• Ἀφῆστε το ξαπλωμένο γιὰ λίγα λεπτά

 

Καρδιοπνευμονικὴ ἀνάνηψη (ΚΑΡ.Π.Α.)

• Φροντίστε γιὰ τὴν ἀσφάλειά σας

• Ἐλέγξτε ἂν τὸ θύμα ἀντιδρᾶ

• Ἀνοῖξτε τὸν ἀεραγωγό

• Ἐλέγξτε ἂν τὸ θύμα ἀναπνέει

• Καλέστε τὸ 166

• Δῶστε 30 θωρακικὲς συμπιέσεις

• Δῶστε 2 ἐμφυσήσεις

• Συνεχίστε μὲ τὴν ἴδια ἀναλογία 30:2

 

Διάστρεμμα

• Ἀκινητοποιῆστε τὸ μέλος

• Τοποθετῆστε ψυχρὰ ἐπιθέματα (πάγος)

• Ἂν τὰ συμπτώματα εἶναι ἔντονα:

   • Ἐπίδεση τῆς ἄρθρωσης μὲ ἐλαστικὸ ἐπίδεσμο

   • Ἀνύψωση τοῦ μέλους

• Μεταφορὰ στὸ νοσοκομεῖο

 

Διάσειση

• Ἀκινητοποιῆστε τὸ ἄτομο

• Ἐλέγξτε τὸ ἐπίπεδο ἀνταπόκρισης (μὲ ἁπλὲς ἐρωτήσεις: πῶς χτύπησε, πῶς υὸ λένε κλπ.) κάθε 10᾿

• Ξυπνῆστε τὸ ἄτομο κάθε 1-2 ὧρες τὰ δύο πρῶτα εἰκοσιτετράωρα

• Μεταφέρετε τὸ ἄτομο στὸ νοσοκομεῖο: ἐφ᾿ ὅσον ὑπάρχει ἀπλώλεια αἰσθήσεων, ἢ σύγχυση, κεφαλόπονος, ἔμετος, ἔντονη ὑπνηλία

 

Ἡλίαση

• Βάτε τὸν πάσχοντα σὲ σκιερὸ μέρος καὶ τοποθετῆστε τον σὲ ἡμικαθιστὴ θέση

• Ἀφαιρέστε τὰ ροῦχα του

• Δροσίστε μὲ κομπρέσα (μέτωπο, αὐχένα)

• Ἂν ἔχει τὶς αἰσθήσεις του, χορηγῆστε ὑγρά (ὄχι οἰνοπνευματώδη)

 

Ἔγκαυμα

• Δροσίστε τὴν περιοχὴ μὲ νερὸ μέχρι νὰ ὑποχωρήσει ὁ πόνος

• Ἀφαιρέστε ὅ,τι σφίγγει τὴν περιοχή

• Περιποιηθεῖτε ἀνάλογα μὲ τὴν βαρύτητα τοῦ ἐγκαύματος (βάθος, ἔκταση, ἐντόπιση)

• Μὴ σπᾶτε τὶς φυσαλίδες

 

Τσίμπημα σφήκας / μέλισσας

• Ἀφαιρέστε τὸ κεντρί

• Τοποθετῆστε πάγο

• Ἀφαιρέστε ὁ,τιδήποτε σφίγγει τὴν περιοχή

• Βάλτε ἀντιισταμινικὴ ἀλοιφή

• Σὲ ἐμφάνιση ἀλλεργίας, μεταφορὰ στο νοσοκομεῖο

 

Ρινορραγία

• Βάλτε τὸ ἄτομο νὰ καθίσει μὲ τὸ κεφάλι του ἐλαφρὰ γερμένο μπροστά

• Πιέστε σταθερὰ γιὰ 5' τὰ μαλακὰ μόρια τῆς μύτης του (ρουθούνια)

• Ἂν ἡ ρινορραγία δὲν σταματήσει, πιέστε γιὰ ἀκόμη 5'

• Ἂν δὲν σταματᾶ, κάντε ἐπιπωματισμὸ καὶ μεταφορὰ στὸ νοσοκομεῖο

 

Τραῦμα

• Φορέστε γάντια

• Πλύνετε τὸ τραῦμα μὲ ἄφθονο τρεχούμενο νερό

• Στεγνῶστε τὸ τραῦμα μὲ ἀποστειρωμένη γάζα

• Καλύψτε τὸ τραῦμα μὲ ἀποστειρωμένη γάζα ἢ τραυμαπλάστ, ἂν χρειάζεται

• Συμβουλέψτε γιὰ ἀντιτετανικὸ ὀρό, ἢ ἐμβόλιο, ἂν χρειάζεται

 

 

ΠΗΓΗ : ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

                  ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

        Ὑπηρεσία «Ἀγωγὴ Ὑγείας»