Κωδικοί Ιατρικών Διαγνώσεων (ICD-10)

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term Tick to search all glossaries
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W X Z
Page:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next »
Term Definition
[A00-A09] λοιμώδη νοσήματα του εντέρου

A00 Χολέρα
A00.0 Χολέρα που οφείλεται στο δονάκιο της χολέρας 01, βιότυπος cholerae
A00.1 Χολέρα που οφείλεται στο δονάκιο της χολέρας 01, βιότυπος eltor
A00.9 Διάφορες μορφές χολέρας
A01 Τυφοειδής και παρατυφοειδείς πυρετοί
A01.0 Τυφοειδής πυρετός
A01.1 Παρατυφοειδής πυρετός A
A01.2 Παρατυφοειδής πυρετός B
A01.3 Παρατυφοειδής πυρετός C
A01.4 Διάφορες μορφές παρατυφοειδούς πυρετού
A02 Αλλες λοιμώξεις από σαλμονέλα
A02.0 Εντερίτιδα από σαλμονέλλα
A02.1 Σηψαιμία από σαλμονέλλα
A02.2 Τοπικές λοιμώξεις από σαλμονέλλα
A02.8 Αλλες ειδικές λοιμώξεις από σαλμονέλλα
A02.9 Διάφορες άλλες λοιμώξεις από σαλμονέλλα
A03 Σιγκέλλωση
A03.0 Σιγκέλλωση που οφείλεται στη σιγκέλλα της δυσεντερίας
A03.1 Σιγκέλλωση που οφείλεται στη σιγκέλλα flexneri
A03.2 Σιγκέλλωση που οφείλεται στη σιγκέλλα bondii
A03.3 Σιγκέλλωση που οφείλεται στη σιγκέλλα sonnei
A03.8 Αλλες σιγκελλώσεις μη άλλως καθοριζόμενη
A03.9 Διάφορες άλλες σιγκελλώσεις
A04 Αλλες μικροβιακές εντερικές λοιμώξεις
A04.0 Λοίμωξη από εντεροπαθογόνο στέλεχος κολοβακτηριδίου
A04.1 Λοίμωξη από εντεροτοξινογόνο στέλεχος κολοβακτηριδίου
A04.2 Λοίμωξη από εντεροδιεισδυτικό στέλεχος κολοβακτηριδίου
A04.3 Λοίμωξη από εντεροαιμορραγικό στέλεχος κολοβακτηριδίου
A04.4 Αλλες λοιμώξεις του εντέρου από κολοβακτηρίδια
A04.5 Εντερίτιδα από καμπυλοβακτηρίδια
A04.6 Εντερίτιδα από Yersinia enterecolitica
A04.7 Εντεροκολίτιδα που οφείλεται στο κλωστηρίδιο το δύσκολο (difficile)
A04.8 Αλλες συγκεκριμένες εντερικές βακτηριακές λοιμώξεις
A04.9 Διάφορες άλλες εντερικές βακτηριακές λοιμώξεις
A05 Αλλες περιπτώσεις μικροβιακής τροφογενούς δηλητηρίασης
A05.0 Τροφική δηλητηρίαση από σταφυλόκοκκο
A05.1 Αλλαντίαση
A05.2 Τροφική δηλητηρίαση από κλωστηρίδιο το διαθλαστικό (κλωστηρίδιο welchii)
A05.3 Τροφική δηλητηρίαση από δονάκιο το παραιμολυτικό
A05.4 Τροφική δηλητηρίαση που οφείλεται στον βάκιλλο τον κηρόχρου
A05.8 Αλλες συγκεκριμένες βακτηριακές τροφικές δηλητηριάσεις
A05.9 Διάφορες άλλες βακτηριακές τροφικές δηλλητηριάσεις
A06 Αμοιβάδωση
A06.0 Οξεία δυσεντερία από αμοιβάδα
A06.1 Χρονία εσωτερική αμοιβάδωση
A06.2 Αμοιβαδική μηδυσεντερική κολίτιδα
A06.3 Αμοιβάδωμα του εντέρου
A06.4 Ηπατικό αμοιβαδικό απόστημα
A06.5 Πνευμονικό αμοιβαδικό απόστημα (J99.8)
A06.6 Εγκεφαλικό αμοιβαδικό απόστημα (G07
)
A06.7 Δερματική αμοιβάδωση
A06.8 Αμοιβαδικές λοιμώξεις άλλων εντοπίσεων
A06.9 Διάφορες άλλες αμοιβαδώσεις
A07 Αλλα πρωτοζωικά νοσήματα του εντέρου
A07.0 Βαλαντιδίαση
A07.1 Γκιαρδίαση (λαμβλίαση)
A07.2 Κρυπτοσποριδίωση
A07.3 Ισοσπορίαση
A07.8 Αλλες συγκεκριμένες εντερικές πρωτοζωικές λοιμώξεις
A07.9 Διάφορες άλλες εντερικές πρωτοζωικές λοιμώξεις
A08 Ιογενείς και ορισμένες άλλες εντερικές λοιμώξεις
A08.0 Εντερίτιδα απο ιούς Rota
A08.1 Οξεία γαστρεντεροπάθεια που οφείλεται στον παράγοντα Norwalk
A08.2 Εντερίτιδα από αδενοϊούς
A08.3 Αλλες ιογενείς εντερίτιδες
A08.4 Διάφορες ιογενείς εντερικές λοιμώξεις
A08.5 Αλλες συγκεκριμένες εντερικές λοιμώξεις
A09 Διάρροια και γαστρεντερίτιδα που θεωρείται λοιμώδους προέλευσης

[A15-A19] φυματίωση

A15 Φυματίωση του αναπνευστικού συστήματος, βακτηριολογικά και ιστολογικά επιβεβαιωμένη
A15.0 Φυματίωση του πνεύμονα, επιβεβαιωμένη με μικροσκοπική εξέταση πτυέλων με ή χωρίς καλλιέργεια
A15.1 Φυματίωση του πνεύμονα, επιβεβαιωμένη μόνο με καλλιέργεια
A15.2 Φυματίωση του πνεύμονα, επιβεβαιωμένη ιστολογικά
A15.3 Φυματίωση του πνεύμονα, επιβεβαιωμένη με μη καθορισμένα μέσα
A15.4 Φυματίωση των ενδοθωρακικών λεμφαδένων, επιβεβαιωμένη βακτηριολογικά και ιστολογικά
A15.5 Φυματίωση του λάρυγγα, της τραχείας και των βρόγχων, επιβεβαιωμένη βακτηριολογικά και ιστολογικά
A15.6 Φυματιώδης πλευρίτιδα, επιβεβαιωμένη βακτηριολογικά και ιστολογικά
A15.7 Πρωτοπαθής φυματίωση του αναπνευστικού, επιβεβαιωμένη βακτηριολογικά και ιστολογικά
A15.8 Άλλες μορφές φυματίωσης του αναπνευστικού, επιβεβαιωμένες βακτηριολογικά και ιστολογικά
A15.9 Φυματίωση του αναπνευστικού μη καθορισμένη, επιβεβαιωμένη βακτηριολογικά και ιστολογικά
A16 Φυματίωση του αναπνευστικού, που δεν έχει επιβεβαιωθεί βακτηριολογικά και ιστολογικά
A16.0 Φυματίωση του πνεύμονα, βακτηριολογικά και ιστολογικά αρνητική
A16.1 Φυματίωση του πνεύμονα, που δεν έχει γίνει βακτηριολογική και ιστολογική εξέταση
A16.2 Φυματίωση του πνεύμονα, χωρίς να αναφέρεται βακτηριολογική ή ιστολογική επιβεβαίωση
A16.3 Φυματίωση των ενδοθωρακικών λεμφαδένων, χωρίς να αναφέρεται βακτηριολογική ή ιστολογική επιβεβαίωση
A16.4 Φυματίωση του λάρυγγα, της τραχείας και των βρόγχων, χωρίς να αναφέρεται βακτηριολογική ή ιστολογική επιβεβαίωση
A16.5 Φυματιώδης πλευρίτιδα, χωρίς να αναφέρεται βακτηριολογική ή ιστολογική επιβεβαίωση
A16.7 Πρωτοπαθής φυματίωση του αναπνευστικού χωρίς να αναφέρεται βακτηριολογική ή ιστολογική επιβεβαίωση
A16.8 Άλλες μορφές φυματίωσης του αναπνευστικού, χωρίς να αναφέρεται βακτηριολογική ή ιστολογική επιβεβαίωση
A16.9 Φυματίωση του αναπνευστικού μη καθορισμένη, χωρίς να αναφέρεται βακτηριολογική ή ιστολογική επιβεβαίωση
A17.0+ Φυματιώδης μηνιγγίτιδα (G01)
A17.1+ Μηνιγγικό φυμάτωμα (G07
)
A17.8+ Άλλες μορφές φυματίωσης του νευρικού συστήματος
A17.9+ Φυματίωση του νευρικού συστήματος, μη καθορισμένη (G99.8* )
A17+ Φυματίωση του νευρικού συστήματος
A18 Φυματίωση άλλων οργάνων
A18.0+ Φυματίωση των οστών και των αρθρώσεων
A18.1 Φυματίωση του ουρογεννητικού συστήματος
A18.2 Φυματιώδης περιφερική λεμφαδενοπάθεια
A18.3 Φυματίωση των εντέρων, του περιτοναίου και των μεσεντέριων αδένων
A18.4 Φυματίωση του δέρματος και του υποδόριου ιστού
A18.5 Φυματίωση του οφθαλμού
A18.6 Φυματίωση του ωτός
A18.7+ Φυματίωση των επινεφριδίων (E35.1* )
A18.8 Φυματίωση άλλων καθορισμένων οργάνων
A19 Κεχροειδής φυματίωση
A19.0 Οξεία κεχροειδής φυματίωση μονήρους καθορισμένης εντόπισης
A19.1 Οξεία κεχροειδής φυματίωση πολλαπλών εντοπίσεων
A19.2 Οξεία κεχροειδής φυματίωση, μη καθορισμένη
A19.8 Άλλη κεχροειδής φυματίωση
A19.9 Κεχροειδής φυματίωση, μη καθορισμένη

[A20-A28] μικροβιακές ζωονόσοι

A20 Πανώλης
A20.0 Βουβωνική πανώλης
A20.1 Δερματική πανώλης
A20.2 Πνευμονική πανώλης
A20.3 Μηνιγγίτιδα από πανώλη
A20.7 Σηψαιμική πανώλης
A20.8 Άλλες μορφές πανώλους
A20.9 Πανώλης, μη καθορισμένη
A21 Τουλαραιμία
A21.0 Ελκοαδενική τουλαραιμία
A21.1 Οφθαλμοαδενική τουλαραιμία
A21.2 Πνευμονική τουλαραιμία
A21.3 Γαστρεντερική τουλαραιμία
A21.7 Γενικευμένη τουλαραιμία
A21.8 Άλλες μορφές τουλαραιμίας
A21.9 Τουλαραιμία, μη καθορισμένη
A22 Άνθρακας
A22.0 Δερματικός άνθρακας
A22.1 Πνευμονικός άνθρακας
A22.2 Γαστρεντερικός άνθρακας
A22.7 Σηψαιμία από άνθρακα
A22.8 Άλλες μορφές άνθρακα
A22.9 Άνθρακας, μη καθορισμένος
A23 Βρουκέλλωση
A23.0 Βρουκέλωση από Brucella melitensis
A23.1 Βρουκέλωση από Brucella abortus
A23.2 Βρουκέλωση από Brucella suis
A23.3 Βρουκέλωση απόBrucella canis
A23.8 Άλλη βρουκέλλωση
A23.9 Βρουκέλλωση, μη καθορισμένη
A24 Μάλη και μελιοείδωση
A24.0 Μάλη
A24.1 Οξεία και κεραυνοβόλος μελιοείδωση
A24.2 Υποξεία και χρόνια μελιοείδωση
A24.3 Άλλη μελιοείδωση
A24.4 Μελιοείδωση, μη καθορισμένη
A25 Πυρετοί από δάγκωμα επίμυος
A25.0 Σπειρίλλωση
A25.1 Στρεπτοβακίλλωση
A25.9 Πυρετός από δάγκωμα επίμυος, μη καθορισμένος
A26 Ερυσιπελοειδές
A26.0 Δερματικό ερυσιπελοειδές
A26.7 Σηψαιμία από Erysipelothrix
A26.8 Άλλες μορφές ερυσιπελοειδούς
A26.9 Ερυσιπελοειδές, μη καθορισμένο
A27 Λεπτοσπείρωση
A27.0 Ικτεροαιμορραγική λεπτοσπείρωση
A27.8 Άλλες μορφές λεπτοσπείρωσης
A27.9 Λεπτοσπείρωση, μη καθορισμένη
A28 Άλλες βακτηριακές ζωοανθρωπονόσοι, που δεν ταξινομούνται αλλού
A28.0 Παστερέλλωση
A28.1 Νόσος από αμυχές γάτας
A28.2 Εξωεντερική υερσινίωση
A28.8 Άλλες καθορισμένες βακτηριακές ζωοανθρωπονόσοι, που δεν ταξινομούνται αλλού
A28.9 Βακτηριακή ζωοανθρωπονόσος, μη καθορισμένη

[A30-A49] άλλα μικροβιακά νοσήματα

A30 Λέπρα [νόσος του Hansen]
A30.0 Ακαθόριστη λέπρα
A30.1 Φυματιώδης λέπρα
A30.2 Οριακή φυματιώδης λέπρα
A30.3 Οριακή λέπρα
A30.4 Οριακή λεπρωματώδης λέπρα
A30.5 Λεπρωματώδης λέπρα
A30.8 Άλλες μορφές λέπρας
A30.9 Λέπρα, μη καθορισμένη
A31 Λοίμωξη από άλλα μυκοβακτηρίδια
A31.0 Πνευμονική μυκοβακτηριδιακή λοίμωξη
A31.1 Δερματική μυκοβακτηριδιακή λοίμωξη
A31.8 Άλλες μυκοβακτηριδιακές λοιμώξεις
A31.9 Μυκοβακτηριδιακή λοίμωξη, μη καθορισμένη
A32 Λιστερίωση
A32.0 Δερματική λιστερίωση
A32.1+ Μηνιγγίτιδα και μηνιγγοεγκεφαλίτιδα από λιστέρια
A32.7 Σηψαιμία από λιστέρια
A32.8 Άλλες μορφές λιστερίωσης
A32.9 Λιστερίωση, μη καθορισμένη
A33 Τέτανος νεογνικός
A34 Τέτανος μαιευτικός
A35 Άλλα είδη τετάνου
A36 Διφθερίτιδα
A36.0 Φαρυγγική διφθερίτιδα
A36.1 Ρινοφαρυγγική διφθερίτιδα
A36.2 Λαρυγγική διφθερίτιδα
A36.3 Δερματική διφθερίτιδα
A36.8 Άλλες μορφές διφθερίτιδας
A36.9 Διφθερίτιδα, μη καθορισμένη
A37 Κοκκύτης
A37.0 Κοκκύτης από Bordetella pertussis
A37.1 Κοκκύτης από Βordetella parapertussis
A37.8 Κοκκύτης από άλλα είδη Bordetella
A37.9 Κοκκύτης, μη καθορισμένος
A38 Οστρακιά
A39 Μηνιγγιτιδοκοκκική λοίμωξη
A39.0+ Μηνιγγιτιδοκοκκική μηνιγγίτιδα (G01)
A39.1+ Σύνδρομο Waterhouse-Friederichsen (E35.1
)
A39.2 Οξεία μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία
A39.3 Χρονία μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία
A39.4 Μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία, μη καθορισμένη
A39.5+ Μηνιγγιτιδοκοκκική καρδιοπάθεια
A39.8 Άλλες μηνιγγιτιδοκοκκικές λοιμώξεις
A39.9 Μηνιγγιτιδοκοκκική λοίμωξη, μη καθορισμένη
A40 Στρεπτοκοκκική σηψαιμία
A40.0 Σηψαιμία από Streptococcus, ομάδας A
A40.1 Σηψαιμία από Streptococcus, ομάδας B
A40.2 Σηψαιμία από Streptococcus, ομάδας D
A40.3 Σηψαιμία από Streptococcus pneumoniae
A40.8 Άλλη στρεπτοκοκκική σηψαιμία
A40.9 Στρεπτοκοκκική σηψαιμία, μη καθορισμένη
A41 Άλλες μορφές σηψαιμίας
A41.0 Σηψαιμία από Staphylococcus aureus
A41.1 Σηψαιμία που οφείλεται σε άλλο καθορισμένο σταφυλόκοκκο.
A41.2 Σηψαιμία από μη καθορισμένο σταφυλόκοκκο
A41.3 Σηψαιμία από Haemophilus influenzae
A41.4 Σηψαιμία από αναερόβια
A41.5 Σηψαιμία από άλλους gram- αρνητικούς μικροοργανισμούς
A41.8 Άλλες καθορισμένες μορφές σηψαιμίας
A41.9 Σηψαιμία, μη καθορισμένη
A42 Ακτινομυκητίαση
A42.0 Πνευμονική ακτινομυκητίαση
A42.1 Κοιλιακή ακτινομυκητίαση
A42.2 Τραχηλοπροσωπική ακτινομυκητίαση
A42.7 Σηψαιμία από ακτινομύκητα
A42.8 Άλλες μορφές ακτινομυκητίασης
A42.9 Ακτινομυκητίαση, μη καθορισμένη
A43 Νοκαρδίωση
A43.0 Πνευμονική νοκαρδίωση
A43.1 Δερματική νοκαρδίωση
A43.8 Άλλες μορφές νοκαρδίωσης
A43.9 Νοκαρδίωση, μη καθορισμένη
A44 Μπαρτονέλλωση
A44.0 Συστηματική μπαρτονέλλωση
A44.1 Δερματική και βλενογοννοδερματική μπαρτονέλλωση
A44.8 Άλλες μορφές μπαρτονέλλωσης
A44.9 Μπαρτονέλλωση, μη καθορισμένη
A46 Ερυσίπελας
A48 Άλλα βακτηριακά νοσήματα που δεν ταξινομούνται αλλού
A48.0 Αεριογόνος γάγγραινα
A48.1 Νόσος των Λεγεωναρίων
A48.2 Εξωπνευμονική νόσος των Λεγεωναρίων [Πυρετός Pontiac]
A48.3 Σύνδρομο τοξικής καταπληξίας
A48.4 Πορφυρικός πυρετός της Βραζιλίας
A48.8 Άλλα καθορισμένα βακτηριακά νοσήματα
A49 Βακτηριακή λοίμωξη μη καθορισμένης εντόπισης
A49.0 Σταφυλοκοκκική λοίμωξη, μη καθορισμένης εντόπισης
A49.1 Στρεπτοκοκκική λοίμωξη, μη καθορισμένης εντόπισης
A49.2 Λοίμωξη από Haemophilus influenzae, μη καθορισμένης εντόπισης
A49.3 Λοίμωξη από μυκόπλασμα, μη καθορισμένης εντόπισης
A49.8 Άλλες βακτηριακές λοιμώξεις μη καθορισμένης εντόπισης
A49.9 Βακτηριακή λοίμωξη, μη καθορισμένη

[A50-A64] λοιμώξεις που μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική οδό

A50 Συγγενής σύφιλη
A50.0 Πρώιμη συγγενής σύφιλη, συμπτωματική
A50.1 Πρώιμη συγγενής σύφιλη, λανθάνουσα
A50.2 Πρώιμη συγγενής σύφιλη, μη καθορισμένη
A50.3 Όψιμη συγγενής συφιλιδική οφθαλμοπάθεια
A50.4 Όψιμη συγγενής νευροσύφιλη [νεανική νευροσύφιλη]
A50.5 Άλλη όψιμη συγγενής σύφιλη, συμπτωματική
A50.6 Όψιμη συγγενής σύφιλη, λανθάνουσα
A50.7 Όψιμη συγγενής σύφιλη, μη καθορισμένη
A50.9 Συγγενής σύφιλη, μη καθορισμένη
A51 Πρώιμη σύφιλη
A51.0 Πρωτοπαθής σύφιλη των γεννητικών οργάνων
A51.1 Πρωτοπαθής σύφιλη του πρωκτού
A51.2 Πρωτοπαθής σύφιλη άλλων εντοπίσεων
A51.3 Δευτερογενής σύφιλη του δέρματος και των βλεννογόνων
A51.4 Άλλη δευτερογενής σύφιλη
A51.5 Πρώιμη σύφιλη, λανθάνουσα
A51.9 Πρώιμη σύφιλη, μη καθορισμένη
A52 Όψιμη σύφιλη
A52.0+ Καρδιαγγειακή σύφιλη
A52.1 Συμπτωματική νευροσύφιλη
A52.2 Ασυμπτωματική νευροσύφιλη
A52.3 Νευροσύφιλη, μη καθορισμένη
A52.7 Άλλη συμπτωματική όψιμη σύφιλη
A52.8 Όψιμη σύφιλη, λανθάνουσα
A52.9 Όψιμη σύφιλη, μη καθορισμένη
A53 Άλλη και μη καθορισμένη σύφιλη
A53.0 Λανθάνουσα σύφιλη, μη καθορισμένη ως πρώιμη ή όψιμη
A53.9 Σύφιλη, μη καθορισμένη
A54 Γονοκοκκικές λοιμώξεις
A54.0 Γονοκοκκική λοίμωξη του κατώτερου ουρογεννητικού συστήματος χωρίς περιουρηθρικό απόστημα ή απόστημα των επικουρικών αδένων
A54.1 Γονοκοκκική λοίμωξη του κατώτερου ουρογεννητικού συστήματος με περιουρηθρικό απόστημα και απόστημα των επικουρικών αδένων
A54.2 Γονοκοκκική πυελοπεριτονίτιδα και άλλες γονοκοκκικές ουρογεννητικές λοιμώξεις
A54.3 Γονοκοκκική λοίμωξη του οφθαλμού
A54.4+ Γονοκοκκική λοίμωξη του μυοσκελετικού συστήματος
A54.5 Γονοκοκκική φαρυγγίτιδα
A54.6 Γονοκοκκική λοίμωξη του πρωκτού και του ορθού
A54.8 Άλλες γονοκοκκικές λοιμώξεις
A54.9 Γονοκοκκική λοίμωξη, μη καθορισμένη
A55 Χλαμυδιακό λεμφοκοκκίωμα (αφροδίσιο)
A56 Άλλα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα χλαμυδιακά νοσήματα
A56.0 Χλαμυδιακή λοίμωξη του κατώτερου ουρογεννητικού συστήματος
A56.1 Χλαμυδιακή λοίμωξη του πυελικού περιτοναίου και άλλων οργάνων του ουρογεννητικού συστήματος.
A56.2 Χλαμυδιακή λοίμωξη του ουρογεννητικού συστήματος, μη καθορισμένη
A56.3 Χλαμυδιακή λοίμωξη του πρωκτού και του ορθού
A56.4 Χλαμυδιακή λοίμωξη του φάρυγγα
A56.8 Σεξουαλικώς μεταδιδόμενη χλαμυδιακή λοίμωξη άλλων εντοπίσεων
A57 Μαλακό έλκος
A58 Αφροδίσιο κοκκίωμα
A59 Τριχομονάδωση
A59.0 Τριχομονάδωση του ουρογεννητικού συστήματος
A59.8 Tριχομονάδωση άλλων εντοπίσεων
A59.9 Τριχομονάδωση, μη καθορισμένη
A60 Πρωκτογεννητική ερπητική λοίμωξη [από τον ιό του απλού έρπητα]
A60.0 Ερπητική λοίμωξη των γεννητικών οργάνων και του ουρογεννητικού συστήματος
A60.1 Ερπητική λοίμωξη του περιπρωκτικού δέρματος και του ορθού
A60.9 Πρωκτογεννητική ερπητική λοίμωξη, μη καθορισμένη
A63 Άλλα νοσήματα που μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική οδό, που δεν ταξινομούνται αλλού
A63.0 Οξυτενή κονδυλώματα του πρωκτού και των γεννητικών οργάνων (αφροδίσια)
A63.8 Άλλα καθορισμένα νοσήματα που μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική οδό
A64 Μη καθορισμένο σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα

Aliases (separate with |): [A50-A64] λοιμώξεις που μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική οδό
[A65-A69] άλλα νοσήματα οφειλόμενα σε σπειροχαίτες

A65 Μη αφροδίσια σύφιλη
A66 Τροπική μόρωση [τροπικό θήλωμα] [Yaws]
A66.0 Αρχικές βλάβες της τροπικής μόρωσης
A66.1 Πολλαπλά θηλώματα και υγρή «δύστροπη» τροπική μόρωση [wet crab yaws]
A66.2 Άλλες πρώιμες δερματικές βλάβες της τροπικής μόρωσης
A66.3 Υπερκεράτωση της τροπικής μόρωσης
A66.4 Κομμιώματα και έλκη της τροπικής μόρωσης
A66.5 Gangosa [Διαβρωτική μόρωση]
A66.6 Βλάβες οστών και αρθρώσεων σε τροπική μόρωση
A66.7 Άλλες εκδηλώσεις της τροπικής μόρωσης
A66.8 Λανθάνουσα τροπική μόρωση
A66.9 Τροπική μόρωση, μη καθορισμένη
A67 Πίντα [κηλιδώδης νόσος]
A67.0 Πρώιμες βλάβες της κηλιδώδους νόσου
A67.1 Ενδιάμεσες βλάβες της κηλιδώδους νόσου
A67.2 Όψιμες βλάβες της κηλιδώδους νόσου
A67.3 Μικτές βλάβες της κηλιδώδους νόσου
A67.9 Πίντα [κηλιδώδης νόσος], μη καθορισμένη
A68 Υπόστροφος πυρετός
A68.0 Υπόστροφος πυρετός που μεταδίδεται με φθείρες
A68.1 Υπόστροφος πυρετός που μεταδίδεται με κρότωνες
A68.9 Υπόστροφος πυρετός, μη καθορισμένος
A69 Άλλες σπειροχαιτικές λοιμώξεις
A69.0 Νεκρωτική ελκώδης στοματίτιδα
A69.1 Άλλες λοιμώξεις του Vincent
A69.2 Νόσος Lyme
A69.8 Άλλες καθορισμένες σπειροχαιτικές λοιμώξεις
A69.9 Σπειροχαιτική λοίμωξη, μη καθορισμένη

Aliases (separate with |): [A65-A69] άλλα νοσήματα οφειλόμενα σε σπειροχαίτες
[A70-A74] άλλες νόσοι που οφείλονται σε χλαμύδια

A70 Λοίμωξη από Chlamydia psittaci
A71 Τράχωμα
A71.0 Αρχικό στάδιο του τραχώματος
A71.1 Ενεργό στάδιο του τραχώματος
A71.9 Τράχωμα, μη καθορισμένο.
A74 Άλλα νοσήματα που προκαλούνται από χλαμύδια
A74.0+ Χλαμυδιακή επιπεφυκίτιδα (H13.1* )
A74.8 Άλλα χλαμυδιακά νοσήματα
A74.9 Χλαμυδική λοίμωξη, μη καθορισμένη

Aliases (separate with |): [A70-A74] άλλες νόσοι που οφείλονται σε χλαμύδια
[A75-A79] ρικετσιώσεις

A75 Πυρετός τύφου [typhus fever]
A75.0 Επιδημικός πυρετός τύφου από Rickettsia prowazekii που μεταδίδεται με τις φθείρες
A75.1 Υποτροπιάζων (παροξυσμικός) τύφος [νόσος του Brill]
A75.2 Τύφος (πυρετός) από Rickettsia typhi
A75.3 Τύφος (πυρετός) από Rickettsia tsutsugamushi
A75.9 Τύφος (πυρετός), μη καθορισμένος
A77 Κηλιδοβλατιδώδης πυρετός [κροτωνογενείς ρικετσιώσεις]
A77.0 Κηλιδώδης πυρετός από Rickettsia rickettsii
A77.1 Κηλιδοβλατιδώδης πυρετός από Rickettsia conorii
A77.2 Κηλιδώδης πυρετός από Rickettsia sibirica
A77.3 Κηλιδώδης πυρετός από Rickettsia australis
A77.8 Άλλοι κηλιδώδεις πυρετοί
A77.9 Κηλιδώδης πυρετός, μη καθορισμένος
A78 Πυρετός Q
A79 Άλλες ρικετσιώσεις
A79.0 Πυρετός των χαρακωμάτων
A79.1 Ρικετσιακή ανεμευλογιά από Rickettsia akari
A79.8 Άλλες καθορισμένες ρικετσιώσεις
A79.9 Ρικετσίωση, μη καθορισμένη

Aliases (separate with |): [A75-A79] ρικετσιώσεις
[A80-A89] ιογενείς λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος

A80 Οξεία πολιομυελίτιδα
A80.0 Οξεία παραλυτική πολιομυελίτιδα, που σχετίζεται με το εμβόλιο
A80.1 Οξεία παραλυτική πολιομυελίτιδα, από άγριο ιό, εισαγόμενο
A80.2 Οξεία παραλυτική πολιομυελίτιδα, από άγριο ιό, αυτόχθονα
A80.3 Οξεία παραλυτική πολιομυελίτιδα, άλλη και μη καθορισμένη
A80.4 Οξεία μη παραλυτική πολιομυελίτιδα
A80.9 Οξεία πολιομυελίτιδα, μη καθορισμένη
A81 Άτυπες ιογενείς λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος.
A81.0 Νόσος Creutzfeldt-Jakob
A81.1 Υποξεία σκληρυντική πανεγκεφαλίτιδα
A81.2 Προϊούσα πολυεστιακή λευκοεγκεφαλοπάθεια
A81.8 Άλλες άτυπες ιογενείς λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος
A81.9 Άτυπη ιογενής λοίμωξη του κεντρικού νευρικού συστήματος, μη καθορισμένη
A82 Λύσσα
A82.0 Λύσσα των δασών
A82.1 Αστικός τύπος λύσσας
A82.9 Λύσσα, μη καθορισμένη
A83 Ιογενής εγκεφαλίτιδα που μεταδίδεται με κουνούπια
A83.0 Ιαπωνική εγκεφαλίτιδα
A83.1 Δυτική εγκεφαλίτιδα των αλόγων
A83.2 Ανατολική εγκεφαλίτιδα των αλόγων
A83.3 Εγκεφαλίτιδα του St. Louis
A83.4 Αυστραλιανή εγκεφαλίτιδα
A83.5 Εγκεφαλίτιδα της Καλιφόρνιας
A83.6 Νόσος από ιό Rocio
A83.8 Άλλη ιογενής εγκεφαλίτιδα που μεταδίδεται με κουνούπια
A83.9 Ιογενής εγκεφαλίτιδα που μεταδίδεται με κουνούπια, μη καθορισμένη
A84 Κροτωνογενής ιογενής εγκεφαλίτιδα
A84.0 Κροτωνογενής εγκεφαλίτιδα της Άπω Ανατολής [Ρωσσική εγκεφαλίτιδα άνοιξης-καλοκαιριού]
A84.1 Κροτωνογενής εγκεφαλίτιδα της Κεντρικής Ευρώπης
A84.8 Άλλη κροτωνογενής ιογενής εγκεφαλίτιδα
A84.9 Ιογενής κροτωνογενής εγκεφαλίτιδα, μη καθορισμένη
A85 Άλλη ιογενής εγκεφαλίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού
A85.0+ Εγκεφαλίτιδα από εντεροϊό (G05.1* )
A85.1+ Εγκεφαλίτιδα από αδενοϊό (G05.1* )
A85.2 Ιογενής εγκεφαλίτιδα μεταδιδόμενη με αρθρόποδα, μη καθορισμένη
A85.8 Άλλη καθορισμένη ιογενής εγκεφαλίτιδα
A86 Μη καθορισμένη ιογενής εγκεφαλίτιδα
A87 Ιογενής μηνιγγίτιδα
A87.0+ Μηνιγγίτιδα από εντεροϊό (G02.0* )
A87.1+ Μηνιγγίτιδα από αδενοϊό (G02.0* )
A87.2 Λεμφοκυτταρική χοριομηνιγγίτιδα
A87.8 Άλλη ιογενής μηνιγγίτιδα
A87.9 Ιογενής μηνιγγίτιδα, μη καθορισμένη
A88 Άλλες ιογενείς λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος, που δεν ταξινομούνται αλλού
A88.0 Εξανθηματικός πυρετός από εντεροϊό [εξάνθημα της Βοστώνης]
A88.1 Επιδημικός ίλιγγος
A88.8 Άλλες καθορισμένες ιογενείς λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος
A89 Μη καθορισμένη ιογενής λοίμωξη του κεντρικού νευρικού συστήματος

Aliases (separate with |): [A80-A89] ιογενείς λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος
[A90-A99] ιογενείς πυρετοί που μεταδίδονται με αρθρόποδα και ιογενείς αιμορραγικοί πυρετοί

A90 Δάγγειος πυρετός [κλασσικός Δάγγειος]
A91 Δάγγειος αιμορραγικός πυρετός
A92 Άλλοι ιογενείς πυρετοί που μεταδίδονται με κουνούπια
A92.0 Ιογενής νόσος Chikungunya
A92.1 Πυρετός O’nyong-nyong
A92.2 Πυρετός των αλόγων της Βενεζουέλας
A92.3 Ιογενής λοίμωξη του Δυτικού Νείλου [West Nile]
A92.4 Πυρετός της κοιλάδας Rift [Valley]
A92.8 Άλλοι καθορισμένοι ιογενείς πυρετοί που μεταδίδονται με κουνούπια
A92.9 Ιογενής πυρετός που μεταδίδεται με κουνούπια, μη καθορισμένος
A93 Άλλοι ιογενείς πυρετοί που μεταδίδονται με αρθρόποδα, που δεν ταξινομούνται αλλού
A93.0 Ιογενής νόσος Oropouche
A93.1 Πυρετός Sandfly
A93.2 Κροτωνογενής πυρετός του Κολοράντο
A93.8 Άλλοι καθορισμένοι ιογενείς πυρετοί που μεταδίδονται με αρθρόποδα
A94 Μη καθορισμένος ιογενής πυρετός μεταδιδόμενος με αρθρόποδα
A95 Κίτρινος πυρετός
A95.0 Κίτρινος πυρετός των δασών
A95.1 Κίτρινος πυρετός των πόλεων
A95.9 Κίτρινος πυρετός, μη καθορισμένος
A96 Αιμορραγικός πυρετός από αρεναϊούς
A96.0 Αιμορραγικός πυρετός από ιό Junin
A96.1 Αιμορραγικός πυρετός από ιό Machupo
A96.2 Πυρετός της Λάσσα [Lassa]
A96.8 Άλλοι αιμορραγικοί πυρετοί από αρεναϊούς
A96.9 Αιμορραγικός πυρετός από αρεναϊούς, μη καθορισμένος
A98 Άλλοι ιογενείς αιμορραγικοί πυρετοί, που δεν ταξινομούνται αλλού
A98.0 Αιμορραγικός πυρετός της Κριμαίας-Κονγκό
A98.1 Αιμορραγικός πυρετός του Omsk
A98.2 Νόσος του δάσους Kyasanur [Kyasanur Forest]
A98.3 Νόσος από ιό Marburg
A98.4 Νόσος από ιό Ebola
A98.5 Αιμορραγικός πυρετός με νεφρικό σύνδρομο
A98.8 Άλλοι καθορισμένοι ιογενείς αιμορραγικοί πυρετοί
A99 Μη καθορισμένος ιογενής αιμορραγικός πυρετός

Aliases (separate with |): [A90-A99] ιογενείς πυρετοί που μεταδίδονται με αρθρόποδα και ιογενείς αιμορραγικοί πυρετοί
[B00-B09] ιογενείς λοιμώξεις που χαρακτηρίζονται από βλάβες του δέρματος και των βλεννογόνων

B00 Λοιμώξεις από ερπητοϊό [ιό του απλού έρπητα]
B00.0 Ερπητικό έκζεμα
B00.1 Φυσαλιδώδης δερματίτιδα από ερπητοϊό
B00.2 Ερπητική ουλοστοματίτιδα και φαρυγγοαμυγδαλίτιδα
B00.3+ Ερπητική μηνιγγίτιδα (G02.0* )
B00.4+ Ερπητική εγκεφαλίτιδα (G05.1* )
B00.5 Eρπητική οφθαλμοπάθεια
B00.7 Διάχυτη ερπητική νόσος
B00.8 Άλλες μορφές ερπητικής λοίμωξης
B00.9 Ερπητική λοίμωξη, μη καθορισμένη
B01 Ανεμευλογιά
B01.0+ Μηνιγγίτιδα της ανεμευλογιάς (G02.0* )
B01.1+ Εγκεφαλίτιδα της ανεμευλογιάς (G05.1* )
B01.2+ Πνευμονία της ανεμευλογιάς (J17.1* )
B01.8 Ανεμευλογιά με άλλες επιπλοκές
B01.9 Ανεμευλογιά χωρίς επιπλοκή
B02 Ζωστήρας [έρπητας ζωστήρας]
B02.0+ Εγκεφαλίτιδα του ζωστήρα (G05.1* )
B02.1+ Μηνιγγίτιδα του ζωστήρα (G02.0* )
B02.2+ Ζωστήρας με άλλη συμμετοχή από το νευρικό σύστημα
B02.3 Οφθαλμοπάθεια του ζωστήρα
B02.7 Διάχυτος ζωστήρας
B02.8 Ζωστήρας με άλλες επιπλοκές
B02.9 Ζωστήρας χωρίς επιπλοκή
B03 Ευλογιά
B04 Ευλογιά των πιθήκων
B05 Ιλαρά
B05.0+ Ιλαρά επιπλεγμένη με εγκεφαλίτιδα (G05.1* )
B05.1+ Ιλαρά επιπλεγμένη με μηνιγγίτιδα (G02.0* )
B05.2+ Ιλαρά επιπλεγμένη με πνευμονία (J17.1* )
B05.3+ Iλαρά επιπλεγμένη με μέση ωτίτιδα (H67.1* )
B05.4 Ιλαρά με εντερικές επιπλοκές
B05.8 Ιλαρά με άλλες επιπλοκές
B05.9 Ιλαρά χωρίς επιπλοκή
B06 Ερυθρά [Γερμανική Ιλαρά]
B06.0+ Ερυθρά με νευρολογικές επιπλοκές
B06.8 Ερυθρά με άλλες επιπλοκές
B06.9 Ερυθρά χωρίς επιπλοκή
B07 Ιογενείς ακροχορδόνες [μυρμηκίες]
B08 Άλλες ιογενείς λοιμώξεις χαρακτηριζόμενες από βλάβες του δέρματος και των βλεννογόνων, που δεν ταξινομούνται αλλού
B08.0 Άλλες λοιμώξεις που οφείλονται σε ιό orthopox
B08.1 Μολυσματική τέρμινθος
B08.2 Αιφνίδιο εξάνθημα [έκτη νόσος]
B08.3 Λοιμώδες ερύθημα [πέμπτη νόσος]
B08.4 Φυσαλλιδώδης στοματίτιδα με εξάνθημα από εντεροϊό
B08.5 Φυσαλλιδώδης φαρυγγίτιδα από εντεροϊό
B08.8 Άλλες καθορισμένες ιογενείς λοιμώξεις χαρακτηριζόμενες από βλάβες του δέρματος και των βλεννογόνων
B09 Μη καθορισμένες ιογενείς λοιμώξεις χαρακτηριζόμενες από βλάβες του δέρματος και των βλεννογόνων

[B15-B19] ιογενής ηπατίτιδα

B15 Οξεία ηπατίτιδα Α
B15.0 Ηπατίτιδα Α με ηπατικό κώμα
B15.9 Ηπατίτιδα Α χωρίς ηπατικό κώμα
B16 Οξεία ηπατίτιδα Β
B16.0 Οξεία ηπατίτιδα Β με παράγοντα δέλτα (συλλοίμωξη) με ηπατικό κώμα
B16.1 Οξεία ηπατίτιδα Β με παράγοντα δέλτα (συλλοίμωξη) χωρίς ηπατικό κώμα
B16.2 Οξεία ηπατίτιδα Β χωρίς παράγοντα δέλτα με ηπατικό κώμα
B16.9 Οξεία ηπατίτιδα Β χωρίς παράγοντα δέλτα χωρίς ηπατικό κώμα
B17 Άλλη οξεία ιογενής ηπατίτιδα
B17.0 Οξεία (υπερ)λοίμωξη με παράγοντα δέλτα του φορέα ηπατίτιδας Β
B17.1 Οξεία ηπατίτιδα C
B17.2 Οξεία ηπατίτιδα Ε
B17.8 Άλλη καθορισμένη οξεία ιογενής ηπατίτιδα
B18 Χρόνια ιογενής ηπατίτιδα
B18.0 Χρόνια ιογενής ηπατίτιδα Β με παράγοντα δέλτα
B18.1 Χρόνια ιογενής ηπατίτιδα Β χωρίς παράγοντα δέλτα
B18.2 Χρόνια ιογενής ηπατίτιδα C
B18.8 Άλλη χρόνια ιογενής ηπατίτιδα
B18.9 Χρόνια ιογενής ηπατίτιδα, μη καθορισμένη
B19 Μη καθορισμένη ιογενής ηπατίτιδα
B19.0 Μη καθορισμένη ιογενής ηπατίτιδα με ηπατικό κώμα
B19.9 Μη καθορισμένη ιογενής ηπατίτιδα χωρίς ηπατικό κώμα

Aliases (separate with |): [B15-B19] ιογενής ηπατίτιδα
[B20-B24] νόσος της ανθρώπινης ανοσολογικής ανεπάρκειας από τον ιό HIV

B20 Νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] που καταλήγει σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα
B20.0 Νόσος HIV που καταλήγει σε μυκοβακτηριδιακή λοίμωξη
B20.1 Νόσος HIV που καταλήγει σε άλλες βακτηριακές λοιμώξεις
B20.2 Νόσος HIV που καταλήγει σε νόσο από κυτταρομεγαλοϊό
B20.3 Νόσος HIV που καταλήγει σε άλλες ιογενείς λοιμώξεις
B20.4 Νόσος HIV που καταλήγει σε καντιντίαση
B20.5 Νόσος HIV που καταλήγει σε άλλες μυκητιάσεις
B20.6 Νόσος HIV που καταλήγει σε πνευμονία από Pneumocystis jirovecii
B20.7 Νόσος HIV που καταλήγει σε πολλαπλές λοιμώξεις
B20.8 Νόσος HIV που καταλήγει σε άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα
B20.9 Νόσος HIV που καταλήγει σε μη καθορισμένο λοιμώδες ή παρασιτικό νόσημα
B21 Νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] που καταλήγει σε κακοήθη νεοπλάσματα
B21.0 Νόσος HIV που καταλήγει σε σάρκωμα Kaposi
B21.1 Νόσος HIV που καταλήγει σε λέμφωμα Burkitt
B21.2 Νόσος HIV που καταλήγει σε άλλους τύπους μη-Hodgkin λεμφώματος
B21.3 Νόσος HIV που καταλήγει σε άλλα κακοήθη νεοπλάσματα του λεμφικού, αιμοποιητικού και συσχετιζόμενων ιστών
B21.7 Νόσος HIV που καταλήγει σε πολλαπλά κακοήθη νεοπλάσματα
B21.8 Νόσος HIV που καταλήγει σε άλλα κακοήθη νεοπλάσματα
B21.9 Νόσος HIV που καταλήγει σε μη καθορισμένα κακοήθη νεοπλάσματα
B22 Νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] που καταλήγει σε άλλα καθορισμένα νοσήματα
B22.0 Νόσος HIV που καταλήγει σε εγκεφαλοπάθεια
B22.1 Νόσος HIV που καταλήγει σε λεμφοειδή διάμεση πνευμονίτιδα
B22.2 Νόσος HIV που καταλήγει σε σύνδρομο απίσχνασης
B22.7 Νόσος HIV που καταλήγει σε πολλαπλά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
B23 Νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] που καταλήγει σε άλλες καταστάσεις
B23.0 Οξύ σύνδρομο της HIV λοίμωξης
B23.1 Νόσος HIV που καταλήγει σε (εμμένουσα) γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια
B23.2 Νόσος HIV που καταλήγει σε αιματολογικές και ανοσολογικές ανωμαλίες, που δεν ταξινομούνται αλλού
B23.8 Νόσος HIV που καταλήγει σε άλλες καθορισμένες καταστάσεις
B24 Μη καθορισμένη νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV]

Aliases (separate with |): [B20-B24] νόσος της ανθρώπινης ανοσολογικής ανεπάρκειας από τον ιό HIV
[B25-B34] άλλες ιογενείς παθήσεις

B25 Νόσος από κυτταρομεγαλοϊό
B25.0+ Πνευμονίτιδα από κυτταρομεγαλοϊό (J17.1* )
B25.1+ Ηπατίτιδα από κυτταρομεγαλοϊό (K77.0* )
B25.2+ Παγκρεατίτιδα από κυτταρομεγαλοϊό (K87.1* )
B25.8 Άλλα νοσήματα από κυτταρομεγαλοϊό
B25.9 Νόσος από κυτταρομεγαλοϊό, μη καθορισμένο
B26 Παρωτίτιδα
B26.0+ Παρωτιτιδική ορχίτιδα (N51.1* )
B26.1+ Παρωτιτιδική μηνιγγίτιδα (G02.0* )
B26.2+ Παρωτιτιδική εκεφαλίτιδα (G05.1* )
B26.3+ Παρωτιτιδική παγκρεατίτιδα (K87.1* )
B26.8 Παρωτίτιδα με άλλες επιπλοκές
B26.9 Παρωτίτιδα χωρίς επιπλοκές
B27 Λοιμώδης μονοπυρήνωση
B27.0 Γραμμαερπητική μονοπυρήνωση
B27.1 Μονοπυρήνωση που οφείλεται στον κυτταρομεγαλοϊό
B27.8 Άλλη λοιμώδης μονοπυρήνωση
B27.9 Λοιμώδης μονοπυρήνωση, μη καθορισμένη
B30 Ιογενής επιπεφυκίτιδα
B30.0+ Κερατοεπιπεφυκίτιδα που οφείλεται σε αδενοϊό (H19.2* )
B30.1+ Επιπεφυκίτιδα που οφείλεται σε αδενοϊό (H13.1* )
B30.2 Ιογενής φαρυγγοεπιπεφυκίτιδα
B30.3+ Οξεία επιδημική αιμορραγική επιπεφυκίτιδα (από εντεροϊό) (H13.1* )
B30.8+ Άλλες ιογενείς επιπεφυκίτιδες (H13.1)
B30.9 Ιογενής επιπεφυκίτιδα, μη καθορισμένη
B33 Άλλα ιογενή νοσήματα, που δεν ταξινομούνται αλλού
B33.0 Επιδημική μυαλγία
B33.1 Νόσος του ποταμού Ross [Ross River]
B33.2 Ιογενής καρδίτιδα
B33.3 Λοιμώξεις από ρετροϊούς, που δεν ταξινομούνται αλλού
B33.4+ (Καρδιο-)πνευμονικό σύνδρομο από ιό hantaan [HPS] [HCPS] (J17.1
)
B33.8 Άλλα καθορισμένα ιογενή νοσήματα
B34 Ιογενείς λοιμώξεις μη καθορισμένης εντόπισης
B34.0 Λοίμωξη από αδενοϊό, μη καθορισμένης εντόπισης
B34.1 Λοίμωξη από εντεροϊό, μη καθορισμένης εντόπισης
B34.2 Λοίμωξη από ιό Corona, μη καθορισμένης εντόπισης
B34.3 Λοίμωξη από ιό Parvo, μη καθορισμένης εντόπισης
B34.4 Λοίμωξη από ιό Papova, μη καθορισμένης εντόπισης
B34.8 Άλλες ιογενείς λοιμώξεις μη καθορισμένης εντόπισης
B34.9 Ιογενής λοίμωξη, μη καθορισμένη

Aliases (separate with |): [B25-B34] άλλες ιογενείς παθήσεις
[B35-B49] μυκητιάσεις

B35 Δερματοφύτωση
B35.0 Τριχοφυτία (παράτριμμα) της γενειάδας και του τριχωτού της κεφαλής
B35.1 Τριχοφυτία του νυχιού
B35.2 Τριχοφυτία του χεριού
B35.3 Τριχοφυτία του ποδιού
B35.4 Τριχοφυτία του σώματος
B35.5 Ανατολική ή Ινδική τριχοφυτία
B35.6 Τριχοφυτία των μηρογεννητικών πτυχών
B35.8 Άλλες δερματοφυτώσεις
B35.9 Δερματοφύτωση, μη καθορισμένη
B36 Άλλες επιπολής μυκητιάσεις
B36.0 Ποικιλόχρους πιτυρίαση
B36.1 Τριχοφυτία μελανή
B36.2 Λευκή πιέδρα
B36.3 Μελανή πιέδρα
B36.8 Άλλες καθορισμένες επιπολής μυκητιάσεις
B36.9 Επιπολής μυκητιάσεις, μη καθορισμένες
B37 Καντιντίαση
B37.0 Καντιντιασική στοματίτιδα
B37.1 Πνευμονική καντιντίαση
B37.2 Καντιντίαση του δέρματος και των νυχιών
B37.3+ Καντιντίαση του αιδοίου και του κόλπου (N77.1* )
B37.4 Καντιντίαση άλλων εντοπίσεων του ουρογεννητικού συστήματος
B37.5+ Καντιντιασική μηνιγγίτιδα (G02.1* )
B37.6+ Καντιντιασική ενδοκαρδίτιδα (I39.8* )
B37.7 Καντιντιασική σηψαιμία
B37.8 Καντιντίαση άλλων εντοπίσεων
B37.9 Καντιντίαση, μη καθορισμένη
B38 Κοκκιδιοειδομυκητίαση
B38.0 Οξεία πνευμονική κοκκιδιοειδομυκητίαση
B38.1 Χρόνια πνευμονική κοκκιδιοειδομυκητίαση
B38.2 Πνευμονική κοκκιδιοειδομυκητίαση, μη καθορισμένη
B38.3 Δερματική κοκκιδιοειδομυκητίαση
B38.4+ Κοκκιδιοειδομυκητιασική μηνιγγίτιδα (G02.1* )
B38.7 Διάσπαρτη κοκκιδιοειδομυκητίαση
B38.8 Άλλες μορφές κοκκιδιοειδομυκητίασης
B38.9 Κοκκιδιοειδομυκητίαση, μη καθορισμένη
B39 Ιστοπλάσμωση
B39.0 Οξεία πνευμονική ιστοπλάσμωση από Histoplasma capsulatum
B39.1 Χρόνια πνευμονική ιστοπλάσμωση από Histoplasma capsulatum
B39.2 Πνευμονική ιστοπλάσμωση από Histoplasma capsulatum, μη καθορισμένη
B39.3 Διάσπαρτη ιστοπλάσμωση από Histoplasma capsulatum
B39.4 Ιστοπλάσμωση από Histoplasma capsulatum, μη καθορισμένη
B39.5 Ιστοπλάσμωση από Histoplasma duboisii
B39.9 Ιστοπλάσμωση, μη καθορισμένη
B40 Βλαστομυκητίαση
B40.0 Οξεία πνευμονική βλαστομυκητίαση
B40.1 Χρόνια πνευμονική βλαστομυκητίαση
B40.2 Πνευμονική βλαστομυκητίαση, μη καθορισμένη
B40.3 Δερματική βλαστομυκητίαση
B40.7 Διάσπαρτη βλαστομυκητίαση
B40.8 Άλλες μορφές βλαστομυκητίασης
B40.9 Βλαστομυκητίαση, μη καθορισμένη
B41 Παρακοκκιδιοειδομυκητίαση
B41.0 Πνευμονική παρακοκκιδιοειδομυκητίαση
B41.7 Διάσπαρτη παρακοκκιδιοειδομυκητίαση
B41.8 Άλλες μορφές παρακοκκιδιοειδομυκητίασης
B41.9 Παρακοκκιδιοειδομυκητίαση, μη καθορισμένη
B42 Σποροτρίχωση
B42.0+ Πνευμονική σποροτρίχωση (J99.8* )
B42.1 Λεμφοδερματική σποροτρίχωση
B42.7 Διάσπαρτη σποροτρίχωση
B42.8 Άλλες μορφές σποροτρίχωσης
B42.9 Σποροτρίχωση, μη καθορισμένη
B43 Χρωμομυκητίαση και φαιομυκητιασικό απόστημα
B43.0 Δερματική χρωμομυκητίαση
B43.1 Φαιομυκητιασικό εγκεφαλικό απόστημα
B43.2 Υποδόριο φαιομυκητιασικό απόστημα και κύστη
B43.8 Άλλες μορφές χρωμομυκητίασης
B43.9 Χρωμομυκητίαση, μη καθορισμένη
B44 Ασπεργίλλωση
B44.0 Διηθητική πνευμονική ασπεργίλλωση
B44.1 Άλλη πνευμονική ασπεργίλλωση
B44.2 Ασπεργίλλωση των αμυγδαλών
B44.7 Διάσπαρτη ασπεργίλλωση
B44.8 Άλλες μορφές ασπεργίλλωσης
B44.9 Ασπεργίλλωση, μη καθορισμένη
B45 Κρυπτοκόκκωση
B45.0 Πνευμονική κρυπτοκόκκωση
B45.1 Εγκεφαλική κρυπτοκόκκωση
B45.2 Δερματική κρυπτοκόκκωση
B45.3 Οστική κρυπτοκόκκωση
B45.7 Διάσπαρτη κρυπτοκόκκωση
B45.8 Άλλες μορφές κρυπτοκόκκωσης
B45.9 Κρυπτοκόκκωση, μη καθορισμένη
B46 Ζυγομύκωση
B46.0 Πνευμονική μουκορμυκητίαση
B46.1 Ρινοεγκεφαλική μουκορμυκητίαση
B46.2 Γαστρεντερική μουκορμυκητίαση
B46.3 Δερματική μουκορμυκητίαση
B46.4 Διάσπαρτη μουκορμυκητίαση
B46.5 Μουκορμυκητίαση, μη καθορισμένη
B46.8 Άλλες μορφές ζυγομύκωσης
B46.9 Ζυγομύκωση, μη καθορισμένη
B47 Μυκήτωμα
B47.0 Ευμυκήτωμα
B47.1 Ακτινομυκήτωμα
B47.9 Μυκήτωμα, μη καθορισμένο
B48 Άλλες μυκητιάσεις, που δεν ταξινομούνται αλλού
B48.0 Λομπομύκωση
B48.1 Ρινοσποριδίωση
B48.2 Αλλεσχερίαση
B48.3 Γεωτρίχωση
B48.4 Πενικίλλωση
B48.7 Ευκαιριακές μυκητιάσεις
B48.8 Άλλες μυκητιάσεις
B49 Μη καθορισμένη μυκητίαση

Aliases (separate with |): [B35-B49] μυκητιάσεις
[B50-B64] πρωτοζωικές λοιμώξεις

B50 Ελονοσία από Plasmodium falciparum
B50.0 Ελονοσία από Plasmodium falciparum με εγκεφαλικές επιπλοκές
B50.8 Άλλες μορφές σοβαρής και επιπλεγμένης ελονοσίας από Plasmodium falciparum
B50.9 Ελονοσία από Plasmodium falciparum, μη καθορισμένη
B51 Ελονοσία από Plasmodium vivax
B51.0 Ελονοσία από Plasmodium vivax με ρήξη σπληνός
B51.8 Ελονοσία από Plasmodium vivax με άλλες επιπλοκές
B51.9 Ελονοσία από Plasmodium vivax χωρίς επιπλοκή
B52 Ελονοσία από Plasmodium malariae
B52.0 Ελονοσία από Plasmodium malariae με νεφροπάθεια
B52.8 Ελονοσία από Plasmodium malariae με άλλες επιπλοκές
B52.9 Ελονοσία από Plasmodium malariae χωρίς επιπλοκή
B53 Άλλες μορφές ελονοσίας επιβεβαιωμένες παρασιτολογικά
B53.0 Ελονοσία από Plasmodium ovale
B53.1 Ελονοσία από πλασμώδια των πιθήκων
B53.8 Άλλες μορφές ελονοσίας επιβεβαιωμένες παρασιτολογικά, που δεν ταξινομούνται αλλού
B54 Μη καθορισμένη ελονοσία
B55 Λεϊσμανίαση
B55.0 Σπλαχνική λεϊσμανίαση
B55.1 Δερματική λεϊσμανίαση
B55.2 Βλεννογονοδερματική λεϊσμανίαση
B55.9 Λεϊσμανίαση, μη καθορισμένη
B56 Αφρικανική τρυπανοσωμίαση
B56.0 Γαμβιανή τρυπανοσωμίαση
B56.1 Ροδεσιανή τρυπανοσωμίαση
B56.9 Αφρικανική τρυπανοσωμίαση, μη καθορισμένη
B57 Νόσος του Chagas
B57.0+ Οξεία νόσος του Chagas με συμμετοχή της καρδιάς (I41.2* , I98.1* )
B57.1 Οξεία νόσος του Chagas χωρίς συμμετοχή της καρδιάς
B57.2 Νόσος του Chagas (χρόνια) με συμμετοχή της καρδιάς
B57.3 Νόσος του Chagas (χρόνια) με συμμετοχή του πεπτικού συστήματος
B57.4 Νόσος του Chagas (χρόνια) με συμμετοχή του νευρικού συστήματος
B57.5 Νόσος του Chagas (χρόνια) με συμμετοχή άλλου οργάνου
B58 Τοξοπλάσμωση
B58.0+ Οφθαλμοπάθεια από τοξόπλασμα
B58.1+ Ηπατίτιδα από τοξόπλασμα (K77.0* )
B58.2+ Μηνιγγοεγκεφαλίτιδα από τοξόπλασμα (G05.2* )
B58.3+ Πνευμονική τοξοπλάσμωση (J17.3* )
B58.8 Τοξοπλάσμωση με συμμετοχή άλλου οργάνου
B58.9 Τοξοπλάσμωση, μη καθορισμένη
B59+ Πνευμοκύστωση (J17.3* )
B60 Άλλα πρωτοζωικά νοσήματα, που δεν ταξινομούνται αλλού
B60.0 Μπαμπεσίωση
B60.1 Ακανθαμοιβάδωση
B60.2 Nεγκλερίωση
B60.8 Άλλα καθορισμένα πρωτοζωικά νοσήματα
B64 Μη καθορισμένο πρωτοζωικό νόσημα

Aliases (separate with |): [B50-B64] πρωτοζωικές λοιμώξεις
[B65-B83] ελμινθιάσεις

B65 Σχιστοσωμίαση [βιλαρζίαση]
B65.0 Σχιστοσωμίαση από Schistosoma haematobium [σχιστοσωμίαση του ουροποιητικού]
B65.1 Σχιστοσωμίαση από Schistosoma mansoni [εντερική σχιστοσωμίαση]
B65.2 Σχιστοσωμίαση από Schistosoma japonicum
B65.3 Δερματίτιδα από κερκάριες
B65.8 Άλλες σχιστοσωμιάσεις
B65.9 Σχιστοσωμίαση, μη καθορισμένη
B66 Άλλες λοιμώξεις από τρηματώδεις σκώληκες
B66.0 Οπισθορχίαση
B66.1 Κλωνορχίαση
B66.2 Δικροκοιλίαση
B66.3 Διστομίαση
B66.4 Παραγονιμίαση
B66.5 Φασιολοψίαση
B66.8 Άλλες καθορισμένες λοιμώξεις από τρηματώδεις σκώληκες
B66.9 Λοίμωξη από τρηματώδεις σκώληκες, μη καθορισμένη
B67 Εχινοκοκκίαση
B67.0 Λοίμωξη του ήπατος από Echinococcus granulosus
B67.1 Λοίμωξη του πνεύμονα από Echinococcus granulosus
B67.2 Λοίμωξη των οστών από τον Echinococcus granulosus
B67.3 Λοίμωξη από Echinococcus granulosus, άλλων και πολλαπλών εντοπίσεων
B67.4 Λοίμωξη από Echinococcus granulosus, μη καθορισμένη
B67.5 Λοίμωξη του ήπατος από Echinococcus multilocularis
B67.6 Λοίμωξη από Echinococcus multilocularis, άλλων και πολλαπλών εντοπίσεων
B67.7 Λοίμωξη από Echinococcus multilocularis μη καθορισμένη
B67.8 Εχινοκοκκίαση μη καθορισμένη, του ήπατος
B67.9 Εχινοκοκκίαση, άλλη και μη καθορισμένη
B68 Ταινίαση
B68.0 Ταινίαση από Taenia solium
B68.1 Ταινίαση από Taenia saginata
B68.9 Ταινίαση, μη καθορισμένη
B69 Κυστικέρκωση
B69.0 Κυστικέρκωση του κεντρικού νευρικού συστήματος
B69.1 Κυστικέρκωση του οφθαλμού
B69.8 Κυστικέρκωση άλλων εντοπίσεων
B69.9 Κυστικέκρωση, μη καθορισμένη
B70 Διφυλλοβοθρίαση και σπαργάνωση
B70.0 Διφυλλοβοθρίαση
B70.1 Σπαργάνωση
B71 Άλλες λοιμώξεις από κεστώδεις σκώληκες
B71.0 Υμενολεπίαση
B71.1 Διπυλιδίαση
B71.8 Άλλες καθορισμένες λοιμώξεις από κεστώδεις σκώληκες
B71.9 Λοίμωξη από κεστώδεις σκώληκες, μη καθορισμένη
B72 Δρακοντίαση
B73 Ογκοκέρκωση
B74 Φιλαρίαση
B74.0 Φιλαρίαση από Wuchereria bancrofti
B74.1 Φιλαρίαση από Brugia malayi
B74.2 Φιλαρίαση από Brugia timori
B74.3 Λοΐαση [Loiasis]
B74.4 Μανσονελλίαση
B74.8 Άλλες φιλαριάσεις
B74.9 Φιλαρίαση, μη καθορισμένη
B75 Τριχινέλλωση
B76 Αγκυλοστομιάσεις
B76.0 Αγκυλοστομίαση
B76.1 Νεκατορίαση
B76.8 Άλλες αγκυλοστομιάσεις
B76.9 Αγκυλοστομίαση, μη καθορισμένη
B77 Ασκαριδίαση
B77.0 Ασκαριδίαση με εντερικές επιπλοκές
B77.8 Ασκαριδίαση με άλλες επιπλοκές
B77.9 Ασκαριδίαση, μη καθορισμένη
B78 Στρογγυλοειδίαση
B78.0 Εντερική στρογγυλοειδίαση
B78.1 Δερματική στρογγυλοειδίαση
B78.7 Διάσπαρτη στρογγυλοειδίαση
B78.9 Στρογγυλοειδίαση, μη καθορισμένη
B79 Τριχουρίαση
B80 Εντεροβίαση (Λοίμωξη από νηματέλμηνθες)
B81 Άλλες εντερικές ελμινθιάσεις, που δεν ταξινομούνται αλλού
B81.0 Ανισακίαση
B81.1 Εντερική καπιλλαρίαση
B81.2 Τριχοστρογγυλίαση
B81.3 Εντερική αγγειοστρογγυλίαση
B81.4 Μικτές εντερικές ελμινθιάσεις
B81.8 Άλλες καθορισμένες εντερικές ελμινθιάσεις
B82 Μη καθορισμένη εντερική παρασίτωση
B82.0 Εντερική ελμινθίαση, μη καθορισμένη
B82.9 Εντερική παρασίτωση, μη καθορισμένη
B83 Άλλες ελμινθιάσεις
B83.0 Σπλαχνική μεταναστευτική προνύμφη
B83.1 Γναθοστομίαση
B83.2 Αγγειοστρογγυλίαση από Parastrongylus cantonensis
B83.3 Συγγαμίαση
B83.4 Εσωτερική ιρουδινίαση
B83.8 Άλλες καθορισμένες ελμινθιάσεις
B83.9 Ελμινθίαση, μη καθορισμένη

Aliases (separate with |): [B65-B83] ελμινθιάσεις
[B85-B89] φθειρίαση, ακαρίαση και άλλες μολύνσεις

B85 Φθειρίαση
B85.0 Φθειρίαση από Pediculus humanus capitis
B85.1 Φθειρίαση που οφείλεται σε Pediculus humanus corporis
B85.2 Φθειρίαση, μη καθορισμένη
B85.3 Φθειρίαση
B85.4 Μικτή φθειρίαση
B86 Ψώρα
B87 Μυΐαση
B87.0 Δερματική μυΐαση
B87.1 Τραυματική μυΐαση
B87.2 Οφθαλμική μυΐαση
B87.3 Ρινοφαρυγγική μυΐαση
B87.4 Μυΐαση του ωτός
B87.8 Μυΐαση άλλων εντοπίσεων
B87.9 Μυΐαση, μη καθορισμένη
B88 Άλλες παρασιτώσεις
B88.0 Άλλη ακαρίαση
B88.1 Δερματική λοίμωξη από ψύλλο
B88.2 Άλλες λοιμώξεις από αρθρόποδα
B88.3 Εξωτερική ιρουδινίαση
B88.8 Άλλες καθορισμένες μολύνσεις από παράσιτα
B88.9 Παρασίτωση, μη καθορισμένη
B89 Μη καθορισμένο παρασιτικό νόσημα

Aliases (separate with |): [B85-B89] φθειρίαση, ακαρίαση και άλλες μολύνσεις
[B90-B94] επιπλοκές των λοιμωδών και παρασιτικών νόσων

B90 Όψιμα αποτελέσματα της φυματίωσης
B90.0 Όψιμα αποτελέσματα της φυματίωσης του κεντρικού νευρικού συστήματος
B90.1 Όψιμα αποτελέσματα της φυματίωσης του ουρογεννητικού συστήματος
B90.2 Όψιμα αποτελέσματα της φυματίωσης των οστών και των αρθρώσεων
B90.8 Όψιμα αποτελέσματα της φυματίωσης άλλων οργάνων
B90.9 Όψιμα αποτελέσματα της φυματίωσης του αναπνευστικού συστήματος και μη καθορισμένων μορφών φυματίωσης
B91 Όψιμα αποτελέσματα της πολιομυελίτιδας
B92 Όψιμα αποτελέσματα της λέπρας
B94 Όψιμα αποτελέσματα άλλων και μη καθορισμένων λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων
B94.0 Όψιμα αποτελέσματα του τραχώματος
B94.1 Όψιμα αποτελέσματα της ιογενούς εγκεφαλίτιδας
B94.2 Όψιμα αποτελέσματα της ιογενούς ηπατίτιδας
B94.8 Όψιμα αποτελέσματα άλλων καθορισμένων λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων
B94.9 Όψιμα αποτελέσματα μη καθορισμένων λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων

[B95-B97] βακτήρια, ιοί και άλλοι λοιμογόνοι παράγοντες

B95 Streptococcus και Staphylococcus ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
B95.0 Streptococcus, ομάδας Α, ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
B95.1 Streptococcus, ομάδας Β, ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
B95.2 Streptococcus, ομάδας D, ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
B95.3 Streptococcus pneumoniae ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
B95.4 Άλλος Streptococcus ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
B95.5 Μη καθορισμένος Streptococcus ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
B95.6 Χρυσίζων σταφυλόκοκκος [S. aureus] ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
B95.7 Άλλος Staphylococcus ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
B95.8 Mη καθορισμένος Staphylococcus ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
B96 Άλλοι βακτηριακοί παράγοντες ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
B96.0 Mycoplasma pneumoniae ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
B96.1 Klebsiella pneumonia ως αιτία η νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
B96.2 Escherichia coli ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
B96.3 Haemophilus. influenzae ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
B96.4 Proteus (mirabilis) (morganii) ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
B96.5 Pseudomonas (aerigunosa) (mallei) (pseudomallei) ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
B96.6 Bacillus fragilis ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
B96.7 Clostridium perfrigens ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
B96.8 Άλλοι καθορισμένοι βακτηριακοί παράγοντες ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
B97 Ιογενείς παράγοντες ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
B97.0 Αδενοϊός ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
B97.1 Εντεροϊός ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
B97.2 Ιός corona ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
B97.3 Ρετροϊός (retrovirus) ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
B97.4 Συγκυτιακός ιός του αναπνευστικού ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
B97.5 Ρεοϊός (reovirus) ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
B97.6 Παρβοϊός (parvovirus) ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
B97.7 Ιός του θηλώματος (papillomavirus) ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
B97.8 Άλλοι ιογενείς παράγοντες ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια

[B98-B99] διάφορα άλλα λοιμώδη νοσήματα

B98 Άλλοι καθορισμένοι λοιμογόνοι παράγοντες ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
B99 Άλλα και μη καθορισμένα λοιμώδη νοσήματα

Aliases (separate with |): [B98-B99] διάφορα άλλα λοιμώδη νοσήματα
[C00-C14] κακοήθη νεοπλάσματα των χειλέων, της στοματικής κοιλότητας και του φάρυγγα

C00 Κακόηθες νεόπλασμα του χείλους
C00.0 Εξωτερικής επιφάνειας του άνω χείλους
C00.1 Εξωτερικής επιφάνειας του κάτω χείλους
C00.2 Εξωτερικής επιφάνειας του χείλους, μη καθορισμένο
C00.3 Εσωτερικής επιφάνειας [βλεννογόνου] του άνω χείλους
C00.4 Εσωτερικής επιφάνειας [βλεννογόνου] του κάτω χείλους
C00.5 Εσωτερικής επιφάνειας [βλεννογόνου] του χείλους, μη καθορισμένο
C00.6 Γωνίας του στόματος [συγχειλίας]
C00.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του χείλους
C00.9 Χείλους, μη καθορισμένο
C01 Κακόηθες νεόπλασμα της βάσης της γλώσσας
C02 Κακόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων της γλώσσας
C02.0 Ραχιαίας [άνω] επιφάνειας της γλώσσας
C02.1 Ορίου της γλώσσας
C02.2 Κάτω επιφάνειας της γλώσσας
C02.3 Προσθίων δύο τριτημορίων της γλώσσας, μη καθορισμένης εντόπισης
C02.4 Γλωσσικής αμυγδαλής
C02.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση της γλώσσας
C02.9 Γλώσσας, μη καθορισμένο
C03 Κακόηθες νεόπλασμα των ούλων
C03.0 Άνω ούλων
C03.1 Κάτω ούλων
C03.9 Ούλων, μη καθορισμένο
C04 Κακόηθες νεόπλασμα του εδάφους του στόματος
C04.0 Πρόσθιου τμήματος του εδάφους του στόματος
C04.1 Πλαγίου τμήματος του εδάφους του στόματος
C04.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του εδάφους του στόματος
C04.9 Εδάφους του στόματος, μη καθορισμένο
C05 Κακόηθες νεόπλασμα της υπερώας
C05.0 Σκληράς υπερώας
C05.1 Μαλθακής υπερώας
C05.2 Σταφυλής
C05.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση της υπερώας
C05.9 Υπερώας, μη καθορισμένο
C06 Κακόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του στόματος
C06.0 Βλεννογόνου της παρειάς
C06.1 Προστομίου
C06.2 Οπισθογόμφιου περιοχής
C06.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του στόματος
C06.9 Στόματος, μη καθορισμένο
C07 Κακόηθες νεόπλασμα της παρωτίδας
C08 Κακόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων μειζόνων σιελογόνων αδένων
C08.0 Υπογνάθιου αδένα [κάτω γνάθου]
C08.1 Υπογλώσσιου αδένα
C08.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση μειζόνων σιελογόνων αδένων
C08.9 Μείζονος σιελογόνου αδένα, μη καθορισμένου
C09 Κακόηθες νεόπλασμα της αμυγδαλής
C09.0 Αμυγδαλικού βοθρίου
C09.1 Αμυγδαλικής [παρίσθμιας] καμάρας (πρόσθιας) (οπίσθιας)
C09.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση της αμυγδαλής
C09.9 Αμυγδαλής, μη καθορισμένο
C10 Κακόηθες νεόπλασμα του στοματοφάρυγγα
C10.0 Γλωσσοεπιγλωττιδικού βοθρίου
C10.1 Πρόσθιας επιφάνειας της επιγλωττίδας
C10.2 Πλάγιου τοιχώματος του στοματοφάρυγγα
C10.3 Οπίσθιου τοιχώματος του στοματοφάρυγγα
C10.4 Βραγχιακής σχισμής
C10.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του στοματοφάρυγγα
C10.9 Στοματοφάρυγγα, μη καθορισμένο
C11 Κακόηθες νεόπλασμα του ρινοφάρυγγα
C11.0 Άνω τοιχώματος του ρινοφάρυγγα
C11.1 Οπίσθιου τοιχώματος του ρινοφάρυγγα
C11.2 Πλάγιου τοιχώματος του ρινοφάρυγγα
C11.3 Πρόσθιου τοιχώματος του ρινοφάρυγγα
C11.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του ρινοφάρυγγα
C11.9 Ρινοφάρυγγα, μη καθορισμένο
C12 Κακόηθες νεόπλασμα του απιοειδούς κόλπου
C13 Κακόηθες νεόπλασμα του υποφάρυγγα
C13.0 Οπισθοκρικοειδούς περιοχής
C13.1 Αρυταινοεπιγλωττιδικής πτυχής, υποφαρυγγικής μοίρας
C13.2 Οπίσθιου τοιχώματος του υποφάρυγγα
C13.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του υποφάρυγγα
C13.9 Υποφάρυγγα, μη καθορισμένο
C14 Κακόηθες νεόπλασμα άλλων και ασαφώς καθοριζόμενων εντοπίσεων στο χείλος, τη στοματική κοιλότητα και το φάρυγγα
C14.0 Φάρυγγα, μη καθορισμένο
C14.2 Δακτυλίου του Waldeyer
C14.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του χείλους, της στοματικής κοιλότητας και του φάρυγγα

Aliases (separate with |): [C00-C14] κακοήθη νεοπλάσματα των χειλέων, της στοματικής κοιλότητας και του φάρυγγα
[C15-C26] κακοήθη νεοπλάσματα του πεπτικού συστήματος

C15 Κακόηθες νεόπλασμα του οισοφάγου
C15.0 Τραχηλικής μοίρας του οισοφάγου
C15.1 Θωρακικής μοίρας του οισοφάγου
C15.2 Κοιλιακής μοίρας του οισοφάγου
C15.3 Άνω τριτημόριου του οισοφάγου
C15.4 Μέσου τριτημόριου του οισοφάγου
C15.5 Κάτω τριτημόριου του οισοφάγου
C15.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του οισοφάγου
C15.9 Οισοφάγου, μη καθορισμένο
C16 Κακόηθες νεόπλασμα του στομάχου
C16.0 Καρδίας του στομάχου
C16.1 Θόλου του στομάχου
C16.2 Σώματος του στομάχου
C16.3 Πυλωρικού άντρου
C16.4 Πυλωρού
C16.5 Ελάσσονος τόξου του στομάχου, μη καθορισμένο
C16.6 Μείζονος τόξου του στομάχου, μη καθορισμένο
C16.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του στομάχου
C16.9 Στομάχου, μη καθορισμένο
C17 Κακόηθες νεόπλασμα του λεπτού εντέρου
C17.0 Δωδεκαδακτύλου
C17.1 Νήστιδας
C17.2 Ειλεού
C17.3 Μεκελλείου απόφυσης
C17.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του λεπτού εντέρου
C17.9 Λεπτού εντέρου, μη καθορισμένο
C18 Κακόηθες νεόπλασμα του παχέος εντέρου [κόλου]
C18.0 Τυφλού
C18.1 Σκωληκοειδούς απόφυσης
C18.2 Ανιόντος κόλου
C18.3 Ηπατικής καμπής
C18.4 Εγκάρσιου κόλου
C18.5 Σπληνικής καμπής
C18.6 Κατιόντος κόλου
C18.7 Σιγμοειδούς κόλου
C18.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του παχέος εντέρου [κόλου]
C18.9 Παχέος εντέρου [κόλου], μη καθορισμένο
C19 Κακόηθες νεόπλασμα της ορθοσιγμοειδικής συμβολής
C20 Κακόηθες νεόπλασμα του ορθού
C21 Κακόηθες νεόπλασμα του πρωκτού και του πρωκτικού σωλήνα
C21.0 Πρωκτού, μη καθορισμένο
C21.1 Πρωκτικού σωλήνα
C21.2 Κλοακογενούς ζώνης
C21.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του ορθού, του πρωκτού και του πρωκτικού σωλήνα
C22 Κακόηθες νεόπλασμα του ήπατος και των ενδοηπατικών χοληφόρων πόρων
C22.0 Καρκίνωμα ηπατικών κυττάρων
C22.1 Καρκίνωμα του ενδοηπατικού χοληφόρου πόρου
C22.2 Ηπατοβλάστωμα
C22.3 Αγγειοσάρκωμα του ήπατος
C22.4 Άλλα σαρκώματα του ήπατος
C22.7 Άλλα καθορισμένα καρκινώματα του ήπατος
C22.9 Ήπατος, μη καθορισμένο
C23 Κακόηθες νεόπλασμα της χοληδόχου κύστης
C24 Κακόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων της χοληφόρου οδού
C24.0 Εξωηπατικού χοληφόρου πόρου
C24.1 Ληκύθου του Vater
C24.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση της χοληφόρου οδού
C24.9 Χοληφόρου οδού, μη καθορισμένο
C25 Κακόηθες νεόπλασμα του παγκρέατος
C25.0 Κεφαλής του παγκρέατος
C25.1 Σώματος του παγκρέατος
C25.2 Ουράς του παγκρέατος
C25.3 Παγκρεατικού πόρου
C25.4 Ενδοκρινούς μοίρας του παγκρέατος
C25.7 Άλλων τμημάτων του παγκρέατος
C25.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του παγκρέατος
C25.9 Παγκρέατος, μη καθορισμένο
C26 Κακόηθες νεόπλασμα άλλων και ασαφώς καθοριζόμενων οργάνων του πεπτικού συστήματος
C26.0 Εντερικού σωλήνα, μη καθορισμένου τμήματος
C26.1 Σπλήνα
C26.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του πεπτικού συστήματος
C26.9 Ασαφώς καθοριζόμενων εντοπίσεων μέσα στο πεπτικό σύστημα

Aliases (separate with |): [C15-C26] κακοήθη νεοπλάσματα του πεπτικού συστήματος
[C30-C39] κακοήθη νεοπλάσματα του αναπνευστικού συστήματος και των ενδοθωρακικών οργάνων

C30 Κακόηθες νεόπλασμα της ρινικής κοιλότητας και του μέσου ωτός
C30.0 Ρινικής κοιλότητας
C30.1 Μέσου ωτός
C31 Κακόηθες νεόπλασμα των επικουρικών [παραρινίων] κόλπων
C31.0 Γναθιαίου κόλπου
C31.1 Ηθμοειδούς κόλπου
C31.2 Μετωπιαίου κόλπου
C31.3 Σφηνοειδούς κόλπου
C31.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση των επικουρικών [παραρινίων] κόλπων
C31.9 Επικουρικών [παραρινίων] κόλπων, μη καθορισμένο
C32 Κακόηθες νεόπλασμα του λάρυγγα
C32.0 Γλωττίδας
C32.1 Υπεργλωττιδικής μοίρας
C32.2 Υπογλωττιδικής μοίρας
C32.3 Λαρυγγικού χόνδρου
C32.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του λάρυγγα
C32.9 Λάρυγγα, μη καθορισμένο
C33 Κακόηθες νεόπλασμα της τραχείας
C34 Κακόηθες νεόπλασμα βρόγχου και πνεύμονα
C34.0 Κύριου βρόγχου
C34.1 Άνω λοβού, βρόγχου ή πνεύμονα
C34.2 Μέσου λοβού, βρόγχου ή πνεύμονα
C34.3 Κάτω λοβού, βρόγχου ή πνεύμονα
C34.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του βρόγχου και του πνεύμονα
C34.9 Βρόγχου ή πνεύμονα, μη καθορισμένο
C37 Κακόηθες νεόπλασμα του θύμου αδένα
C38 Κακόηθες νεόπλασμα της καρδιάς, του μεσοθωράκιου και του υπεζωκότα
C38.0 Καρδιάς
C38.1 Πρόσθιου μεσοθωράκιου
C38.2 Οπίσθιου μεσοθωράκιου
C38.3 Μεσοθωράκιου, μη καθορισμένου τμήματος
C38.4 Υπεζωκότα
C38.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση της καρδιάς, του μεσοθωράκιου και του υπεζωκότα
C39 Κακόηθες νεόπλασμα άλλων και ασαφώς καθοριζόμενων εντοπίσεων του αναπνευστικού συστήματος και των ενδοθωρακικών οργάνων
C39.0 Ανώτερης αναπνευστικής οδού, μη καθορισμένου τμήματος
C39.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του αναπνευστικού και των ενδοθωρακικών οργάνων
C39.9 Ασαφώς καθοριζόμενων εντοπίσεων μέσα στο αναπνευστικό σύστημα

Aliases (separate with |): [C30-C39] κακοήθη νεοπλάσματα του αναπνευστικού συστήματος και των ενδοθωρακικών οργάνων
[C40-C41] κακοήθη νεοπλάσματα των οστών και των αρθρικών χόνδρων

C40 Κακόηθες νεόπλασμα των οστών και των αρθρικών χόνδρων των άκρων
C40.0 Ωμοπλάτης και μακρών οστών του άνω άκρου
C40.1 Βραχέων οστών του άνω άκρου
C40.2 Μακρών οστών του κάτω άκρου
C40.3 Βραχέων οστών του κάτω άκρου
C40.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση των οστών και των αρθρικών χόνδρων των άκρων
C40.9 Οστών και αρθρικών χόνδρων των άκρων, μη καθορισμένο
C41 Κακόηθες νεόπλασμα των οστών και των αρθρικών χόνδρων άλλων και μη καθορισμένων εντοπίσεων
C41.0 Οστών του κρανίου και του προσώπου
C41.1 Κάτω γνάθου
C41.2 Σπονδυλικής στήλης
C41.3 Πλευρών, στέρνου και κλείδας
C41.4 Οστών της πυέλου, ιερού οστού και κόκκυγα
C41.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση των οστών και των αρθρικών χόνδρων
C41.9 Οστών και αρθρικών χόνδρων, μη καθορισμένο

[C43-C44] μελάνωμα και άλλα κακοήθη νεοπλάσματα του δέρματος

C43 Κακόηθες μελάνωμα του δέρματος
C43.0 Κακόηθες μελάνωμα του χείλους
C43.1 Κακόηθες μελάνωμα του βλεφάρου, συμπεριλαμβανομένου του κανθού
C43.2 Κακόηθες μελάνωμα του ωτός και του έξω ακουστικού πόρου
C43.3 Κακόηθες μελάνωμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του προσώπου
C43.4 Κακόηθες μελάνωμα του τριχωτού της κεφαλής και του τραχήλου
C43.5 Κακόηθες μελάνωμα του κορμού
C43.6 Κακόηθες μελάνωμα του άνω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ώμου
C43.7 Κακόηθες μελάνωμα του κάτω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ισχίου
C43.8 Επικαλύπτον κακόηθες μελάνωμα του δέρματος
C43.9 Κακόηθες μελάνωμα του δέρματος, μη καθορισμένο
C44 Άλλα κακοήθη νεοπλάσματα του δέρματος
C44.0 Δέρματος του χείλους
C44.1 Δέρματος του βλεφάρου, συμπεριλαμβανομένου του κανθού
C44.2 Δέρματος του ωτός και του έξω ακουστικού πόρου
C44.3 Δέρματος άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του προσώπου
C44.4 Δέρματος του τριχωτού της κεφαλής και του τραχήλου (αυχένα)
C44.5 Δέρματος του κορμού
C44.6 Δέρματος του άνω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ώμου
C44.7 Δέρματος του κάτω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ισχίου
C44.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του δέρματος
C44.9 Κακόηθες νεόπλασμα του δέρματος, μη καθορισμένο

Aliases (separate with |): [C43-C44] μελάνωμα και άλλα κακοήθη νεοπλάσματα του δέρματος
[C45-C49] κακοήθη νεοπλάσματα του μεσοθηλίου και των μαλακών μορίων

C45 Μεσοθηλίωμα
C45.0 Μεσοθηλίωμα του υπεζωκότα
C45.1 Μεσοθηλίωμα του περιτόναιου
C45.2 Μεσοθηλίωμα του περικάρδιου
C45.7 Μεσοθηλίωμα άλλων εντοπίσεων
C45.9 Μεσοθηλίωμα, μη καθορισμένο
C46 Σάρκωμα Kaposi
C46.0 Σάρκωμα Kaposi του δέρματος
C46.1 Σάρκωμα Kaposi των μαλακών ιστών
C46.2 Σάρκωμα Kaposi της υπερώας
C46.3 Σάρκωμα Kaposi των λεμφαδένων
C46.7 Σάρκωμα Kaposi άλλων εντοπίσεων
C46.8 Σάρκωμα Kaposi πολλαπλών οργάνων
C46.9 Σάρκωμα Kaposi, μη καθορισμένο
C47 Κακόηθες νεόπλασμα των περιφερικών νεύρων και του αυτόνομου νευρικού συστήματος
C47.0 Περιφερικών νεύρων της κεφαλής, του προσώπου και του τραχήλου
C47.1 Περιφερικών νεύρων του άνω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ώμου
C47.2 Περιφερικών νεύρων του κάτω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ισχίου
C47.3 Περιφερικών νεύρων του θώρακα
C47.4 Περιφερικών νεύρων της κοιλίας
C47.5 Περιφερικών νεύρων της πυέλου
C47.6 Περιφερικών νεύρων του κορμού, μη καθορισμένο
C47.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση των περιφερικών νεύρων και του αυτόνομου νευρικού συστήματος
C47.9 Περιφερικών νεύρων και του αυτόνομου νευρικού συστήματος, μη καθορισμένο
C48 Κακόηθες νεόπλασμα του οπισθοπεριτόναιου και του περιτόναιου
C48.0 Οπισθοπεριτόναιου
C48.1 Καθορισμένων τμημάτων του περιτόναιου
C48.2 Περιτόναιου, μη καθορισμένο
C48.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του οπισθοπεριτόναιου και του περιτόναιου
C49 Κακόηθες νεόπλασμα άλλου συνδετικού και μαλακών ιστών
C49.0 Συνδετικού ιστού και μαλακών ιστών της κεφαλής, του προσώπου και του τραχήλου
C49.1 Συνδετικού ιστού και μαλακών ιστών του άνω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ώμου
C49.2 Συνδετικού ιστού και μαλακών ιστών του κάτω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ισχίου
C49.3 Συνδετικού ιστού και μαλακών ιστών του θώρακα
C49.4 Συνδετικού ιστού και μαλακών ιστών της κοιλίας
C49.5 Συνδετικού ιστού και μαλακών ιστών της πυέλου
C49.6 Συνδετικού ιστού και μαλακών ιστών του κορμού, μη καθορισμένο
C49.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του συνδετικού ιστού και των μαλακών ιστών
C49.9 Συνδετικού ιστού και μαλακών ιστών, μη καθορισμένο

Aliases (separate with |): [C45-C49] κακοήθη νεοπλάσματα του μεσοθηλίου και των μαλακών μορίων
[C50] κακοήθη νεοπλάσματα του μαστού

C50 Κακόηθες νεόπλασμα του μαστού
C50.0 Θηλής και θηλαίας άλω
C50.1 Κεντρικού τμήματος του μαστού
C50.2 Άνω – έσω τεταρτημορίου του μαστού
C50.3 Κάτω – έσω τεταρτημορίου του μαστού
C50.4 Άνω – έξω τεταρτημορίου του μαστού
C50.5 Κάτω – έξω τεταρτημορίου του μαστού
C50.6 Μασχαλιαίας ουράς του μαστού
C50.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του μαστού
C50.9 Μαστού, μη καθορισμένο

Aliases (separate with |): [C50] κακοήθη νεοπλάσματα του μαστού
[C51-C58] κακοήθη νεοπλάσματα των γυναικείων γεννητικών οργάνων

C51 Κακόηθες νεόπλασμα του αιδοίου
C51.0 Μεγάλου χείλους
C51.1 Μικρού χείλους
C51.2 Κλειτορίδας
C51.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του αιδοίου
C51.9 Αιδοίου, μη καθορισμένο
C52 Κακόηθες νεόπλασμα του κόλπου
C53 Κακόηθες νεόπλασμα του τραχήλου της μήτρας
C53.0 Ενδοτραχήλου
C53.1 Εξωτραχήλου
C53.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του τραχήλου της μήτρας
C53.9 Τραχήλου της μήτρας, μη καθορισμένο
C54 Κακόηθες νεόπλασμα του σώματος της μήτρας
C54.0 Ισθμού της μήτρας
C54.1 Ενδομητρίου
C54.2 Μυομητρίου
C54.3 Πυθμένα της μήτρας
C54.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του σώματος της μήτρας
C54.9 Σώματος της μήτρας, μη καθορισμένο
C55 Κακόηθες νεόπλασμα της μήτρας, μη καθορισμένου τμήματος
C56 Κακόηθες νεόπλασμα της ωοθήκης
C57 Κακόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων γυναικείων γεννητικών οργάνων
C57.0 Φαλοπιανού πόρου
C57.1 Πλατιού συνδέσμου της μήτρας
C57.2 Στρογγύλου συνδέσμου της μήτρας
C57.3 Παραμητρίου
C57.4 Εξαρτημάτων της μήτρας, μη καθορισμένο
C57.7 Άλλων καθορισμένων γυναικείων γεννητικών οργάνων
C57.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση των γυναικείων γεννητικών οργάνων
C57.9 Γυναικείων γεννητικών οργάνων, μη καθορισμένο
C58 Κακόηθες νεόπλασμα του πλακούντα

Aliases (separate with |): [C51-C58] κακοήθη νεοπλάσματα των γυναικείων γεννητικών οργάνων
[C60-C63] κακοήθη νεοπλάσματα των ανδρικών γεννητικών οργάνων

C60 Κακόηθες νεόπλασμα του πέους
C60.0 Ακροπροσθίας
C60.1 Βαλάνου του πέους
C60.2 Σώματος του πέους
C60.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του πέους
C60.9 Πέους, μη καθορισμένο
C61 Κακόηθες νεόπλασμα του προστάτη
C62 Κακόηθες νεόπλασμα του όρχεος
C62.0 Μη κατελθόντος όρχεος [κρυψορχίας]
C62.1 Κατελθόντος όρχεος
C62.9 Όρχεος, μη καθορισμένο
C63 Κακόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων ανδρικών γεννητικών οργάνων
C63.0 Επιδιδυμίδας
C63.1 Σπερματικού τόνου
C63.2 Οσχέου
C63.7 Άλλων καθορισμένων ανδρικών γεννητικών οργάνων
C63.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση των ανδρικών γεννητικών οργάνων
C63.9 Ανδρικών γεννητικών οργάνων, μη καθορισμένο

Aliases (separate with |): [C60-C63] κακοήθη νεοπλάσματα των ανδρικών γεννητικών οργάνων
Page:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next »
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL